جدیدترین محصولات

CODE C-98-15015-D

CODE C-98-15015-D

تشریفات - نمایندگی 2070 - طرح گرد

تعداد پارچه :  30 ، 84 پارچه ، فله 

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : تقدیس ، پارمیس ، نفیس

رنگ بندی : فیروزه ای ، صورتی ، کرم ، لوستری

اطلاعات تماس نمایندگی این محصول

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد نمکدان 1 عدد شیر خوری
6 عدد کاسه سوپ خوری 3 عدد نمکدان
2 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری با درب  
2 عدد قندان با درب  
1 عدد شیرخوری  
1 عدد سس خوری  
1عدد آبلیمو خوری  

CODE 60205-A4

CODE 60205-A4

عاریسا - نمایندگی 2070 - طرح فلت

تعداد پارچه : 30 ، 98 پارچه ، فله

تعداد نفرات :  6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : تقدیس ، پارمیس

رنگ بندی : فیروزه ای ، صورتی

اطلاعات تماس نمایندگی این محصول

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد زیر فنجان 1 عدد دیس متوسط
6 عدد نمکدان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد حلقه دستمال 1 عدد سس خوری
1 عدد دیس بزرگ 2 عدد نمکدان
1 عدد دیس متوسط  
1 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری با درب  
1 عدد قندان با درب  
1 عدد شیرخوری  
1 عدد سس خوری  
1 عدد جا کره ای با درب  
6 عدد قاشقک  
6 کاسه 6.5  

CODE C-97-13082-B

CODE C-97-13082-B

ساتین - نمایندگی 1090 - طرح گرد

تعداد پارچه : 30 ، 100 پارچه

تعداد نفرات : 6 و 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : ندارد

سرویس چینی : پارمیس

قالب : گرد

رنگ بندی : -

اطلاعات تماس نمایندگی این محصول

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد نمکدان 1 عدد سس خوری
12 عدد حلقه دستمال 3 عدد نمکدان
6 کاسه 6.5  
2 عدد دیس بزرگ  
2 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویسی با درب  
1 عدد قندان سرویسی با درب  
1 عدد شیر خوری با درب  
1 عدد سس خوری  

CODE 70239-C1

CODE 70239-C1

مارتیا - نمایندگی 2120 - طرح امپریال

تعداد پارچه : 30 ، 107 پارچه

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : پارمیس

قالب : امپریال

رنگ بندی : -

اطلاعات تماس نمایندگی این محصول

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
12 عدد حلقه دستمال 1 عدد سس خوری با درب
6 عدد کاسه 17 3 عدد نمکدان
6 عدد نمکدان  
6 عدد قاشقک  
1 عدد دیس بزرگ  
2 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویسی با درب  
1 عدد قندان سرویسی با درب  
1 عدد شیر خوری با درب  
1 عدد سس خوری با درب  
1 عدد جا کره ای با درب  
1 عدد جا خلال  

CODE 70256-A1

CODE 70256-A1

اروند - نمایندگی 2120 - طرح امپریال

تعداد پارچه : 30 ، 107 پارچه

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : پارمیس

قالب : امپریال

رنگ بندی : -

اطلاعات تماس نمایندگی این محصول

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
12 عدد حلقه دستمال 1 عدد سس خوری با درب
6 عدد کاسه 17 3 عدد نمکدان
6 عدد نمکدان  
6 عدد قاشقک  
1 عدد دیس بزرگ  
2 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویسی با درب  
1 عدد قندان سرویسی با درب  
1 عدد شیر خوری با درب  
1 عدد سس خوری با درب  
1 عدد جا کره ای با درب  
1 عدد جا خلال  

CODE 70302-M1

CODE 70302-M1

ماتیسا - نمایندگی 2040 - طرح ویولت

تعداد پارچه :  30 ، 84 پارچه

تعداد نفرات :  6 و 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : پارمیس

قالب : ویولت

رنگ بندی : فیروزه ای و صورتی

اطلاعات تماس نمایندگی این محصول

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد نمکدان 1 عدد سس خوری
6 عدد حلقه دستمال 3 عدد نمکدان
1 عدد دیس بزرگ  
2 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری با درب  
1 عدد قندان با درب  
1 عدد شیرخوری  
1 عدد سس خوری  

CODE 70310-A1

CODE 70310-A1

نورسا - نمایندگی 2040 - طرح پرنسس

تعداد پارچه :  30 ، 88 پارچه

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : تقدیس

رنگ بندی : فیروزه ای ، صورتی ، کرم

اطلاعات تماس نمایندگی این محصول

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 1 عدد دیس کوچک
6 عدد فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد زیر فنجان 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد حلقه دستمال 1 عدد سس خوری
6 عدد نمکدان   3 عدد نمکدان                  
1 عدد دیس بزرگ  
1 عدد دیس متوسط  
1 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری 3 با درب  
1 عدد قوری با درب  
1 عدد قندان با درب  
1 عدد شیرخوری  
1 عدد سس خوری  
1 عدد جا کره ای با درب  

CODE 70288-A2

CODE 70288-A2

آتیس - نمایندگی 2040 - طرح گرد

تعداد پارچه : 120 پارچه

تعداد نفرات : 18 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : تقدیس

رنگ بندی :

اطلاعات تماس نمایندگی این محصول

توضیحات تکمیلی :

سرویس 18 نفره شامل :
6 عدد بشقاب شیرینی خوری
6 عدد بشقاب غذاخوری کوچک
12 عدد بشقاب غذاخوری بزرگ
12 عدد بشقاب خورشت خوری بزرگ
6 عدد بشقاب خورشت خوری کوچک
12 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد کاسه سوپ خوری
12 عدد فنجان
12 عدد زیر فنجان
6 عدد نمکدان
1 عدد دیس بزرگ
1 عدد دیس متوسط
1 عدد دیس کوچک
2 عدد سالاد خوری بزرگ
1 عدد سوپ خوری با درب
1 عدد قوری با درب
2 عدد قندان با درب
1 عدد شیرخوری با درب
1 عدد سس خوری
1 عدد جاخلال
1 عدد جا دستمال

 


شرکت صنایع چینی تقدیس ، که در سال 1384 با هدف تولید انواع سرویس چینی ، سرویس چینی مناسب جهیزیه عروس ، انواع ظروف چینی خانگی ، ظروف چینی هتلی و ظروف چینی رستورانی  به بهره برداری رسمی رسید ، با وجود گذشت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت خود توانست با جذب و بکارگیری مدیران ، کارشناسان داخلی و خارجی و با تکیه بر فناوری بالای تولید و دانش متخصصین متعهد و بهره گیری از دانش روز دنیا و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی ، در ردیف یکی از بهترین تولیدکنندگان چینی مظروف در دنیا قرار گیرد . لازم به ذکر است ظرفیت تولید این واحد تولیدی سالیانه 9000 تن چینی بوده و تعداد 900 نفر پرسنل در سه شیفت کاری مشغول به کار می باشند .

ظروف چینی تقدیس با پوشش نانو

یکی از خواص جالب توجه ظروف صنایع چینی تقدیس خاصیت چربی گریزی آن است که این ظروف چینی بدون احتیاج به مواد شوینده قابل شستشو است.این خاصیت به خاطر پوشش نانویی است که روی ظروف چینی قرار دارد.که این قابلیت ( ظروف چینی با پوشش نانو ) این شرکت را از بقیه تولید کنندگان ظروف چینی در جهان متمایز می کند.
ظروف چینی تقدیس دارای طرح های بسیار متنوعی است که سلیقه هر فردی را شامل شود
ظروف چینی با طرح پرنسس ، طرح فیوچر، طرح امپریال ، طرح فلت برجسته ، طرح فلت ، طرح کویین ، طرح گرد ، طرح رلیف ، طرح هتلی و طرح لوییز از جمله طرح های چینی صنایع تقدیس است