اخبار شرکت صنايع چيني تقديس

11 1397

صنايع چيني تقديس در بيستمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي مشهد

تصاویری از حضور صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد

این نمایشگاه از 24 ام تا 28 ام دی ماه 97 در نمایشگاه بین المللی مشهد سالن فردوسی برگزار شد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنايع چيني تقديس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

 

اخبار مرتبط :

نمايشگاه لوازم خانگي مشهد 96

نگاهي به غرفه صنايع چيني تقديس در آمبينته 2018 - آلمان

ظروف چيني نانويي تقديس با خواص ضد لک

هفدهمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي مشهد، در سال ۱۳۹۴