اخبار شرکت صنایع چینی تقدیس

11 1397

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

تصاویری از حضور صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد

این نمایشگاه از 24 ام تا 28 ام دی ماه 97 در نمایشگاه بین المللی مشهد سالن فردوسی برگزار شد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

صنایع چینی تقدیس در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد

 

اخبار مرتبط :

نمایشگاه لوازم خانگی مشهد 96

نگاهی به غرفه صنایع چینی تقدیس در آمبینته 2018 - آلمان

ظروف چینی نانویی تقدیس با خواص ضد لک

هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مشهد، در سال ۱۳۹۴