اخبار شرکت صنایع چینی تقدیس

09 1397

حضور شرکت صنایع چینی تقدیس در نمایشگاه آمبینته آلمان 2019

نمایشگاه لوازم خانگی و دکوراسیون فرانکفورت آلمان با نام آمبینته (Ambiente) به صورت سالیانه در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می گردد.
شرکت صنایع چینی تقدیس از شما عزیزان دعوت می کند تا از غرفه صنایع چینی تقدیس در نمایشگاه آمبینته Ambiente 2019 بازدید نمایید.
سالن :
 Hall  5.1 B02 
تاریخ نمایشگاه :
2019/2/8 الی 2019/2/12
آدرس نمایشگاه :
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany