اخبار شرکت صنايع چيني تقديس

09 1397

حضور شرکت صنايع چيني تقديس در نمايشگاه آمبينته آلمان 2019

نمایشگاه لوازم خانگی و دکوراسیون فرانکفورت آلمان با نام آمبینته (Ambiente) به صورت سالیانه در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می گردد.
شرکت صنايع چينی تقديس از شما عزیزان دعوت می کند تا از غرفه صنايع چينی تقديس در نمایشگاه آمبینته Ambiente 2019 بازدید نمایید.
سالن :
 Hall  5.1 B02 
تاریخ نمایشگاه :
2019/2/8 الی 2019/2/12
آدرس نمایشگاه :
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany