خط و مشی سازمان

شرکت صنایع چینی تقدیس ( سهامی خاص )  فعالیت خود را در سال 1384 در زمینه 
تولید انواع ظروف چینی آغاز نموده و توانسته در زمان اندکی با جذب و بکارگیری مدیران
کارشناسان مجرب و متخصص ، همچنین با بهره گیری مناسب و حرفه ای از تکنولوژی
پیشرفته و پخت سریع ، با حفظ کیفیت به تولیدات خود تنوع ببخشد .
این شرکت با تعهد به برآورده کردن الزامات ، نیازها و انتظارات مشتریان و بهبود اثر بخش
رعایت الزامات قانونی ، رعایت الزامات قابل کاربرد مرتبط با مصرف و بازدهی انرژی و 
سایر الزامات شناسایی شده مرتبط با فعالیتها و خدمات و نیز با درنظر گرفتن جنبه های
زیست محیطی بارز ، استفاده های بارز انرژی و ریسک های غیر قابل تحمل ، اقدام به 
پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای زیر نموده است 
ISO9001:2008 
ISO14001:2004 
OHSAS18001:2007 
ISO50001:2011
در این راستا خط مشی شرکت به شرح زیر تعیین گردیده است :
-    ارتقا سطح رضایت مشتریان و کارکنان
-    ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات و خدمات 
-    ارتقاء دانش فنی و علمی پرسنل یصورت یکپارچه در سیستم IMS
-    کاهش و کنترل پیامدهای بارز زیست محیطی به منظور پیشگیری از مصدومیت و بیماری
-    اشاعه و ترویج فرهنگ اصول و قوانین کیفیت ایمنی ، زیست محیطی
-    اجرای برنامه های مربوط به مدیریت انرژی در راستای بهبود مداوم عملکرد انرژی