جدیدترین محصولات

CODE 2432-M3

CODE 2432-M3

میس رز طلا مشکی - نمایندگی 1060 - طرح فلت برجسته

تعداد پارچه : 30 ، 81 ، 85 پارچه

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد / ندارد

سرویس چینی : تقدیس ، نفیس

رنگ بندی : طلا مشکی ، فله ، (قوری و نعلبکی) ، پلاتین مشکی ، طلا آبی ، پلاتین آبی ، طلا صورتی ، پلاتین صورتی

طلا بنفش ، پلاتین بنفش ، طلا قرمز ، سبز

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره ( 81 پارچه ) شامل : سرویس 6 نفره ( 30 پارچه ) شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس متوسط
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد نمکدان 1 عدد سس خوری
1 عدد دیس بزرگ 3 عدد نمکدان
1 عدد دیس متوسط  
1 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویس با درب  
1 عدد قندان سرویس با درب  
1 عدد شیرخوری  
1 عدد آبلیمو خوری  
1 عدد سس خوری  
2 عدد جا دستمال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرویس 12 نفره ( 85 پارچه ) شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان
6 عدد زیر فنجان
6 عدد نمکدان
1 عدد دیس بزرگ
1 عدد دیس متوسط
1 عدد دیس کوچک
1 عدد سالاد خوری بزرگ
1 عدد سوپ خوری با درب
1 عدد قوری سرویس با درب
2 عدد قندان سرویس با درب
2 عدد شیرخوری
2 عدد آبلیمو خوری
1 عدد سس خوری
2 عدد جا دستمال

 

CODE 2432- M2

CODE 2432- M2

میس رز قرمز - نمایندگی 1060 - طرح فلت برجسته

تعداد پارچه : 30 ، 81 ، 85 پارچه

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد / ندارد

سرویس چینی : تقدیس ، نفیس

رنگ بندی : طلا مشکی ، فله ، (قوری و نعلبکی) ، پلاتین مشکی ، طلا آبی ، پلاتین آبی ، طلا صورتی ، پلاتین صورتی

طلا بنفش ، پلاتین بنفش ، طلا قرمز ، سبز

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره ( 81 پارچه ) شامل : سرویس 6 نفره ( 30 پارچه ) شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس متوسط
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد نمکدان 1 عدد سس خوری
1 عدد دیس بزرگ 3 عدد نمکدان
1 عدد دیس متوسط  
1 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویس با درب  
1 عدد قندان سرویس با درب  
1 عدد شیرخوری  
1 عدد آبلیمو خوری  
1 عدد سس خوری  
2 عدد جا دستمال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرویس 12 نفره ( 85 پارچه ) شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان
6 عدد زیر فنجان
6 عدد نمکدان
1 عدد دیس بزرگ
1 عدد دیس متوسط
1 عدد دیس کوچک
1 عدد سالاد خوری بزرگ
1 عدد سوپ خوری با درب
1 عدد قوری سرویس با درب
2 عدد قندان سرویس با درب
2 عدد شیرخوری
2 عدد آبلیمو خوری
1 عدد سس خوری
2 عدد جا دستمال

 

CODE 2432 -M2

CODE 2432 -M2

میس رز صورتی - نمایندگی 1060 - طرح فلت برجسته

تعداد پارچه : 30 ، 81 ، 85 پارچه

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد / ندارد

سرویس چینی : تقدیس ، نفیس

رنگ بندی : طلا مشکی ، فله ، (قوری و نعلبکی) ، پلاتین مشکی ، طلا آبی ، پلاتین آبی ، طلا صورتی ، پلاتین صورتی

طلا بنفش ، پلاتین بنفش ، طلا قرمز ، سبز

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره ( 81 پارچه ) شامل : سرویس 6 نفره ( 30 پارچه ) شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس متوسط
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد نمکدان 1 عدد سس خوری
1 عدد دیس بزرگ 3 عدد نمکدان
1 عدد دیس متوسط  
1 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویس با درب  
1 عدد قندان سرویس با درب  
1 عدد شیرخوری  
1 عدد آبلیمو خوری  
1 عدد سس خوری  
2 عدد جا دستمال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرویس 12 نفره ( 85 پارچه ) شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان
6 عدد زیر فنجان
6 عدد نمکدان
1 عدد دیس بزرگ
1 عدد دیس متوسط
1 عدد دیس کوچک
1 عدد سالاد خوری بزرگ
1 عدد سوپ خوری با درب
1 عدد قوری سرویس با درب
2 عدد قندان سرویس با درب
2 عدد شیرخوری
2 عدد آبلیمو خوری
1 عدد سس خوری
2 عدد جا دستمال

 

CODE 60548-A3

CODE 60548-A3

کیارش - نمایندگی 1060 - طرح فیوچر

تعداد پارچه : 30 ، 90 پارچه ، فله ، قوری و نعلبکی

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : سرویس (پارمیس) ، فله (تقدیس)

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد حلقه دستمال 1 عدد سس خوری
6 عدد قاشق چای خوری 3 عدد نمکدان
1 عدد دیس بزرگ  
2 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویس با درب  
3 عدد قندان سرویس با درب  
1 عدد شیرخوری  
1 عدد سس خوری  
6 عدد نمکدان  

Code 60381-S3

Code 60381-S3

رادا - نمایندگی 880 - طرح فلت

تعداد پارچه : 25 ، 92 پارچه

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : تقدیس

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل : (25 پارچه)
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس متوسط
6 عدد زیر فنجان  
6 عدد نمکدان  
2 عدد دیس متوسط  
1 عدد دیس کوچک  
12 عدد حلقه دستمال  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویس با درب  
1 عدد قندان سرویس با درب  
1 عدد شیرخوری  
1 عدد سس خوری  
2 عدد آبلیمو خوری  

Code A1287

Code A1287

نوا - نمایندگی 2156 - طرح پرنسس

تعداد پارچه : 30 ، 88 پارچه

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : تقدیس

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس متوسط
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد نمکدان (3 عدد بزرگ ، 3 عدد کوچک) 1 عدد سس خوری
1 عدد دیس بزرگ 3 عدد نمکدان (1 عدد بزرگ ، 2 عدد کوچک)
1 عدد دیس متوسط  
6 عدد حلقه دستمال  
1 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویس با درب  
1 عدد قوری T3 با درب  
1 عدد قندان سرویس با درب  
1 عدد شیرخوری  
1 عدد سس خوری  
1 عدد جا کره ای با درب  

Code 12034-A

Code 12034-A

لستر - نمایندگی 1090 - طرح فیوچر

تعداد پارچه : 30 ، 90 پارچه

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : ندارد

سرویس چینی : پارمیس

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل :
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس کوچک
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد حلقه دستمال 1 عدد سس خوری
6 عدد قاشق چای خوری 3 عدد نمکدان
1 عدد دیس بزرگ  
2 عدد دیس کوچک  
1 عدد سالاد خوری بزرگ  
1 عدد سوپ خوری با درب  
1 عدد قوری سرویس با درب  
3 عدد قندان سرویس با درب  
1 عدد شیرخوری  
1 عدد سس خوری  
6 عدد نمکدان  

Code 60379-S2

Code 60379-S2

کوین - نمایندگی 880 - طرح فلت

تعداد پارچه : 25 ، 30 ، 92 پارچه ، فله

تعداد نفرات : 6 ، 12 نفره

قابلیت قرار دادن در ماکروفر و ماشین ظرفشویی : دارد

سرویس چینی : تقدیس

توضیحات تکمیلی :

سرویس 12 نفره شامل : سرویس 6 نفره شامل : (30 پارچه)
12 عدد بشقاب غذاخوری 6 عدد بشقاب غذاخوری
12 عدد بشقاب خورشت خوری 6 عدد بشقاب خورشت خوری
12 عدد بشقاب میوه خوری 6 عدد بشقاب میوه خوری
12 عدد کاسه ماست خوری 6 عدد کاسه ماست خوری
6 عدد فنجان 1 عدد دیس متوسط
6 عدد زیر فنجان 1 عدد سالاد خوری بزرگ
6 عدد نمکدان 1 عدد سس خوری
2 عدد دیس متوسط 3 عدد نمکدان
1 عدد دیس کوچک  
12 عدد حلقه دستمال سرویس 6 نفره شامل : (25 پارچه)
1 عدد سالاد خوری بزرگ 6 عدد بشقاب غذاخوری
1 عدد سوپ خوری با درب 6 عدد بشقاب خورشت خوری
1 عدد قوری سرویس با درب 6 عدد بشقاب میوه خوری
1 عدد قندان سرویس با درب 6 عدد کاسه ماست خوری
1 عدد شیرخوری 1 عدد دیس بزرگ
1 عدد سس خوری  
2 عدد آبلیمو خوری  


شرکت صنایع چینی تقدیس ، که در سال 1384 با هدف تولید انواع سرویس چینی ، سرویس چینی مناسب جهیزیه عروس ، انواع ظروف چینی خانگی ، ظروف چینی هتلی و ظروف چینی رستورانی  به بهره برداری رسمی رسید ، با وجود گذشت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت خود توانست با جذب و بکارگیری مدیران ، کارشناسان داخلی و خارجی و با تکیه بر فناوری بالای تولید و دانش متخصصین متعهد و بهره گیری از دانش روز دنیا و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی ، در ردیف یکی از بهترین تولیدکنندگان چینی مظروف در دنیا قرار گیرد . لازم به ذکر است ظرفیت تولید این واحد تولیدی سالیانه 9000 تن چینی بوده و تعداد 900 نفر پرسنل در سه شیفت کاری مشغول به کار می باشند .

ظروف چینی تقدیس با پوشش نانو

یکی از خواص جالب توجه ظروف صنایع چینی تقدیس خاصیت چربی گریزی آن است که این ظروف چینی بدون احتیاج به مواد شوینده قابل شستشو است.این خاصیت به خاطر پوشش نانویی است که روی ظروف چینی قرار دارد.که این قابلیت ( ظروف چینی با پوشش نانو ) این شرکت را از بقیه تولید کنندگان ظروف چینی در جهان متمایز می کند.
ظروف چینی تقدیس دارای طرح های بسیار متنوعی است که سلیقه هر فردی را شامل شود
ظروف چینی با طرح پرنسس ، طرح فیوچر، طرح امپریال ، طرح فلت برجسته ، طرح فلت ، طرح کویین ، طرح گرد ، طرح رلیف ، طرح هتلی و طرح لوییز از جمله طرح های چینی صنایع تقدیس است